Bên cạnh việc cung cấp dịch vụ đặt chỗ tiện lợi và tiết kiệm cho cá nhân khi cần đi lại trên chuyên tuyến trung tâm ra sân bay và ngược lại. Chúng tôi cũng nỗ lực để cung cấp một gói dịch vụ đặc biệt dành riêng cho các tổ chức trong bối cảnh kinh tế khó khăn và các ngân sách cần được sử dụng một cách hợp lý.

Giải pháp:

  • Tổ chức ký hợp đồng vận chuyển với chúng tôi
  • Sử dụng tài khoản đã được cấp ( sau khi ký hợp đồng) để đặt chỗ trực tuyến mỗi khi có cán bộ cần di chuyển ra sân bay.

Lợi ích khi tham gia chương trình Khách hàng Tổ chức:

  • Khai thác tối đa các quyền lợi, chính sách ưu tiên (Giá, chiết khấu…) của chương trình Khách hàng tổ chức để tiết kiệm hơn nữa khi tập trung sử dụng dịch vụ qua tài khoản của tổ chức.
  • Được hưởng quyền lợi thanh toán sau, trả một lần vào mỗi đầu tháng sau nên tiết kiệm thời gian cho bộ phận kế toán và hành chính. Đồng thời chúng tôi đáp ứng yêu cầu xuất hóa đơn VAT làm cơ sở chi phí hợp lý hợp lệ cho tổ chức.

Điều kiện tham gia:

  • Là tổ chức có tư cách pháp nhân đăng ký hoạt động tại Việt Nam.
  • Có tần suất sử dụng dịch vụ dịch vụ thường xuyên/tháng.
Khách hàng tổ chức
5 (100%) 2 votes